Trường kỷ
Salong Minh đào, Tần, Rồng Đỉnh, Louis
Bàn ghế vách rồng
Giá : Liên hệ
(397)
Bàn ghế vách đỉnh hương
Giá : Liên hệ
(340)
Bàn ghế móc gỗ gụ
Giá : Liên hệ
(411)
Bàn ghế guột gỗ gụ
Giá : Liên hệ
(508)
Bàn ghế vách gỗ gụ phúc
Giá : Liên hệ
(1067)
Salong hộp tựa cuốn gỗ hương
Giá : Liên hệ
(1119)
Sập các loại
Sập sen vịt gỗ gụ đục nền
Giá : Liên hệ
(417)
Sập Vắt Vải khảm ốc
Giá : Liên hệ
(320)
Sập thập điểu quần mai
Giá : Liên hệ
(297)
Sập trơn dáng cổ gỗ mun te
Giá : 20000000
(1983)
Sập khảm sen vịt
Giá : Liên hệ
(428)