Sản phẩm nổi bật
đồng hồ cây gỗ hương đá Chi tiết
giường tân cổ điển gỗ gõ Chi tiết
bàn trang điểm louis khảm ốc Chi tiết
sập trơn gỗ cẩm vàng Chi tiết
Giá : Liên hệ
bộ salong Minh đào gỗ gụ Chi tiết
tranh tứ quý khảm ốc đỏ Chi tiết
đồng hồ cây gỗ gụ Chi tiết
Giá : Liên hệ
đồng hồ cây gỗ mun hoa Chi tiết
Giá : Liên hệ
bàn thờ mai điểu gỗ gụ Chi tiết
tòa công giáo gỗ gụ Chi tiết
Giá : Liên hệ
tủ quần áo đục trám Chi tiết
Giá : Liên hệ
tủ bày đồ triện gỗ gụ Chi tiết
tủ bày đồ tứ quý gỗ gụ Chi tiết
tủ chè ngũ phúc khảm tích Chi tiết
tủ bày đồ tân cổ điển Chi tiết
kệ tivi tân cổ điển Chi tiết
Giá : Liên hệ
sập ngũ phúc đục chim hoa Chi tiết
kệ tivi tân cổ điển Chi tiết
Giá : Liên hệ
trường kỷ song tiện Chi tiết
Giá : Liên hệ
bàn phấn tân cổ điển Chi tiết
Giá : Liên hệ
cuốn thư khảm ốc đỏ Chi tiết
Giá : Liên hệ
Giường ngũ sơn khảm ốc Chi tiết
Bộ hoàng gia tân cổ điển Chi tiết
Bàn thờ sơn son thiếp vàng Chi tiết
Bộ kệ tivi tủ bày đồ louis Chi tiết
Tòa công giáo tòa 3 Chi tiết
Giá : Liên hệ
Sập ngũ phúc đục chim  hoa Chi tiết
Kệ tivi louis gỗ gõ đỏ Chi tiết
Giá : Liên hệ
Tranh tiệc ly Chi tiết
Giá : Liên hệ
Bàn thờ gỗ Cẩm Lai Chi tiết
Giá : Liên hệ
Tranh tứ quý khảm ốc đỏ Chi tiết
Trường kỷ đại sơn Chi tiết
Giá : Liên hệ
Sập khảm sen vịt Chi tiết
Giá : Liên hệ
Tranh tùng hạt khảm ốc đỏ Chi tiết
Bộ Salong thượng hải Chi tiết
Giá : Liên hệ
Tủ chè gỗ gụ khảm liên chi Chi tiết
Bộ ghế vách hội nghị Chi tiết
Giá : Liên hệ
Tủ bày đồ đục tứ quý Chi tiết
Tủ bày đồ đục tứ quý Chi tiết
Bộ bàn ghế sơn thủy Chi tiết
Giá : Liên hệ
Tủ bày đồ đục trúc nho Chi tiết
Tủ bày đồ đục trúc Chi tiết
Giá : Liên hệ
Bộ salong trúc trắc bàn tròn Chi tiết
Sập tích Chi tiết
Giá : Liên hệ
Sập ngũ phúc Chi tiết
Giá : Liên hệ
Bộ bàn ăn louis Chi tiết
Giá : Liên hệ
Trường kỷ sen vịt thủng Chi tiết
Tủ bày đồ triện Chi tiết
Giá : Liên hệ
Tủ bày đồ louis khảm ốc Chi tiết
Trường kỷ triện 10 món Chi tiết
Giá : Liên hệ
Salong trúc bàn tròn gỗ trắc Chi tiết
Bộ bàn ghế Lu-Y Chi tiết
Giá : Liên hệ
Trường kỷ phương trúc Chi tiết
Trường kỷ cổ đồ vai cuốn Chi tiết
Bàn ăn tân cổ điển louis Chi tiết
Đồng hồ quả tạ j Đức Chi tiết
Tòa công giáo phần mộc Chi tiết
Giá : Liên hệ
Tòa công giáo gỗ gụ Chi tiết
Giá : Liên hệ
Tòa Công Giáo - Tòa 3 Chi tiết
Giá : Liên hệ
Bàn ghế vách rồng Chi tiết
Giá : Liên hệ
Tủ quần áo 2 buồng Chi tiết
Giá : Liên hệ
Tủ quần áo 3 Buồng Chi tiết
Giá : Liên hệ
Tranh tứ quý gỗ hương đỏ Chi tiết
Salong Minh Tần Chi tiết
Giá : Liên hệ
Sập Vắt Vải khảm ốc Chi tiết
Giá : Liên hệ
Tranh tứ quý gỗ gụ Chi tiết
Giá : Liên hệ
Trường kỷ tích đục tổ ong Chi tiết
Bàn ghế vách đỉnh hương Chi tiết
Sập thập điểu quần mai Chi tiết
Tranh tứ quý khảm ốc Chi tiết
Giá : Liên hệ
Bàn ghế móc gỗ gụ Chi tiết
Giá : Liên hệ
Bàn thờ tứ linh gỗ gụ Chi tiết
Giá : Liên hệ
Tranh tứ quý gỗ hương đỏ Chi tiết
Kệ tam sơn gỗ gụ Chi tiết
Giá : 1800000
Kệ tam sơn gỗ trắc Chi tiết
Giá : 1500000
Tủ chè cổ cánh cong Chi tiết
Giá : Liên hệ
Trường kỷ sen vịt Chi tiết
Giá : Liên hệ
Tranh vinh quy bái tổ khảm ốc Chi tiết
Trường kỷ tích cổ đồ Chi tiết
Tủ bày đồ louis gỗ gụ Chi tiết
Tủ Chùa đại chín mái Chi tiết
Giá : Liên hệ
Bàn ghế guột gỗ gụ Chi tiết
Giá : Liên hệ
Bàn ghế vách gỗ gụ phúc Chi tiết
Bình phong gỗ gụ khảm tích Chi tiết
Tủ chè gỗ gụ khảm tích Chi tiết
Sập khảm sen vịt Chi tiết
Giá : Liên hệ
Sập đại khảm liên chi Chi tiết
Giá : Liên hệ
Trường kỷ ngũ sơn cẩn ốc Chi tiết
Đôn trang trí Chi tiết
Giá : Liên hệ
Tranh khảm Tùng Hạc Chi tiết
Giá : Liên hệ
Bàn trung đường Chi tiết
Giá : 4500000
Sập sen cò gỗ gụ Chi tiết
Giá : Liên hệ
Trường kỷ sen vịt đại Chi tiết
Salong khánh thủy gỗ gụ Chi tiết
Giá : Liên hệ
Trường kỷ tích tam quốc Chi tiết
Tủ chè khảm liên chi Chi tiết
Giá : Liên hệ
Tranh bát tiên quần thú Chi tiết
Giá : Liên hệ
Tranh Bát Tiên Chi tiết
Giá : Liên hệ
Khám thờ gỗ gụ Chi tiết
Giá : Liên hệ
Đôn trống gỗ gụ Chi tiết
Giá : Liên hệ
Sập Ba Bông gỗ gụ mặt 2 lá Chi tiết
Kệ tivi kết hợp bày đồ Chi tiết
Tủ chè gỗ gụ khảm Cúc Kê Chi tiết
Bàn ghế louis Chi tiết
Giá : Liên hệ
Bàn ghế vách tàu Chi tiết
Giá : Liên hệ
Bàn ghế đỉnh Nghê gỗ mun Chi tiết
Văn kỷ tứ Linh Chi tiết
Giá : Liên hệ
Bàn trung đường đục mai Chi tiết
Đôn bán nguyệt gỗ gụ Chi tiết
Giá : Liên hệ
Tủ Chùa cánh cong Chi tiết
Giá : Liên hệ
Bộ bàn ghế louis giát vàng Ý Chi tiết
Salong Minh Tần cách tân Chi tiết
Giá : Liên hệ
Trường kỷ sư tử vờn cầu Chi tiết
Bộ ghế vách cổng thành Chi tiết
Giá : Liên hệ
Sập Mai Điểu Chi tiết
Giá : Liên hệ
Trường kỷ triện tích cảnh Chi tiết
Bộ bàn ghế Louis Chi tiết
Giá : Liên hệ
Tranh tứ bình khảm ốc đỏ Chi tiết
Giường tam sơn gỗ gụ Chi tiết
Giá : Liên hệ
Salong trúc mành gỗ gụ ta Chi tiết
Bộ Rồng Đỉnh Chi tiết
Giá : Liên hệ
Giường 3 thành Chi tiết
Giá : Liên hệ
Kệ kê đĩa sứ Chi tiết
Giá : Liên hệ
Lịch gỗ Di Lặc Chi tiết
Giá : 1590000
Kệ tam sơn gỗ gụ Chi tiết
Giá : 1800000
Tranh tứ quý Chi tiết
Giá : 14900000
Bộ cuốn thư câu đối Chi tiết
Giá : Liên hệ
Trường kỷ song tiện Chi tiết
Giá : 17800000
Tranh đối khảm ốc đỏ Chi tiết
Giá : Liên hệ
Tranh ngư ông đắc lợi Chi tiết
Lốc lịch gỗ Di Lạc Chi tiết
Giá : Liên hệ
Trường kỷ sen vịt Chi tiết
Giá : Liên hệ
Trường kỷ cổ đồ tam sơn Chi tiết
Bộ bàn ghế Louis gỗ gụ Chi tiết
Trường kỷ tổ ong vai cuốn Chi tiết
Bộ Louis Hoàng Gia Campuchia Chi tiết
Trường kỷ huế gỗ gụ Chi tiết
Giá : Liên hệ
Trường kỷ tứ quý gỗ gụ Chi tiết
Salon Guột đào gỗ gụ Chi tiết
Giá : Liên hệ
Bàn ghế Salong móc gỗ gụ Chi tiết
Tòa công giáo thiếp vàng Chi tiết
Giá : Liên hệ
Bộ salon trúc mai bàn tròn Chi tiết
Kệ tivi gỗ gụ Chi tiết
Giá : Liên hệ
Sập gỗ gụ khảm sen vịt Chi tiết
Sập trúc gỗ gụ Quảng Bình Chi tiết
Bàn phấn gỗ gụ khảm ốc Chi tiết
Giường Long sàng gỗ gụ Chi tiết
Giá : Liên hệ
Sập ngũ phúc gỗ gụ Chi tiết
Giá : Liên hệ
Đại tự câu đối khảm ốc Chi tiết
Kệ bày đồ Chi tiết
Giá : Liên hệ
Trường kỷ sen tứ quý Chi tiết
Giá : Liên hệ
Trường kỷ cổ đồ đại Chi tiết
Tranh tứ quý gỗ hương Chi tiết
Giá : Liên hệ
Bộ Rồng Đỉnh gỗ Hương Chi tiết
Tranh đồng quê gỗ gụ khảm ốc
Mã sản phẩm: TRA0220
Chất liệu : gỗ gụ
Kích thước : 197 x cao 81
Bảo hành :
Số lượng:

- Tranh đồng quê khảm ốc được sản xuất thủ công do các nghệ nhân lành nghề tại cơ sở sản xuất

- Màu sắc: mầu gỗ tự nhiên, đánh si hoặc vecli, sơn PU tùy theo nhu cầu khách hàng

- Quý khách bấm vào hình ảnh hoặc kéo xuống cuối để xem hình ảnh chi tiết rõ hơn

Giá bán: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

1 Thông tin Tranh đồng quê khảm ốc chất liệu gỗ gụ   :

- Loại gỗ: gỗ gụ khâu chọn gỗ cầu kỳ, không bám rác

- Kích thước : 197 x cao 81

- Tranh đồng quê khảm ốc  về chất lượng đục đục tinh sảo có hình ảnh đính kèm chi tiết bên dưới.
- Về không gian trưng bày: Tranh đồng quê khảm ốc phù hợp với mọi không gian theo phong cách truyền thống và hiện đại

 Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết chụp tại cơ sở

Tranh đồng quê gỗ gụ khảm ốc
Caption
Tranh đồng quê gỗ gụ khảm ốc
Tranh đồng quê gỗ gụ khảm ốc
Tranh đồng quê gỗ gụ khảm ốc
Tranh đồng quê gỗ gụ khảm ốc
Tranh đồng quê gỗ gụ khảm ốc
Tranh đồng quê gỗ gụ khảm ốc
Tranh đồng quê gỗ gụ khảm ốc
Tranh đồng quê gỗ gụ khảm ốc
Tranh đồng quê gỗ gụ khảm ốc
Tranh đồng quê gỗ gụ khảm ốc

 

3. Thông tin cơ sở sản xuất Đồ gỗ Ngọc Văn

- SĐT: 0982 454 794

- Email: ngocvan@dogongocvan.com
- Địa chỉ:

- Cơ sở 1: Xóm 10 tân tiến Xã Hải Minh - Hải Hậu - Nam Định

- Cơ sở 2: Làng nghề 2 - Xã Hải Minh - Hải Hậu - Nam Định
-------------------------------
* Hãy nhấc máy và gọi ngay cho chúng tôi để được tư vẫn tốt nhất
* HOẶC để lại số điện thoại, thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất.

* Chúng tôi chuyên cung cấp các loại sập gụ tủ chè, bàn ghế salong, giường, đồ thờ Lương Giáo - Công Giáo, Hoành phi câu đối, cuốn thư câu đối, kệ bày đồ,...

 Xin cam kết hàng Chất Lượng Tốt Nhất – Giá Hợp Lý Nhất – Dịch Vụ Tốt Nhất thị trường.

Kính chúc quý khách hàng An – Khang – Thịnh – Vượng

Xin Trân trọng cảm ơn !

Kéo xuống để xem sản phẩm liên quan.

Đánh giá & nhận xét cho sản phẩm
Đánh giá sản phẩm :
Mã xác nhận:
captcha
Sản phẩm cùng loại
cuốn thư khảm ốc đỏ
Giá : Liên hệ
Tranh tiệc ly
Giá : Liên hệ
Tranh tứ quý gỗ gụ
Giá : Liên hệ
Tranh tứ quý khảm ốc
Giá : Liên hệ
Tranh khảm Tùng Hạc
Giá : Liên hệ
Tranh bát tiên quần thú
Giá : Liên hệ
Tranh Bát Tiên
Giá : Liên hệ
Khám thờ gỗ gụ
Giá : Liên hệ
Tranh tứ quý
Giá : 14900000
Bộ cuốn thư câu đối
Giá : Liên hệ
Tranh đối khảm ốc đỏ
Giá : Liên hệ
Tranh tứ quý gỗ hương
Giá : Liên hệ
Sản phẩm nổi bật
Hỗ trợ trực tuyến
  • ngocvan0703@gmail.com
    Mr Văn
    0982 454 794
  • Hotline 0982 454 794
    ngocvan@dogongocvan.com