Làng nghề hải minh

tôn giáo, con người và nghề nghiệp

Vị trí - Giao thông Hành chính

Xã Hải Minh có nhiều sông gồm có: Sông Chẻ, sông Cao Tầng, sông Thống Nhất, sông An, sông Trại Bóng và sông Đối. Giao thông đường bộ gồm có các đường nhựa chạy dọc theo các con sông này. Đây là địa phương có dự án  dường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh đi qua.

Xã Hải Minh có nhiều sông gồm có: Sông Chẻ, sông Cao Tầng, sông Thống Nhất, sông An, sông Trại Bóng và sông Đối. Giao thông đường bộ gồm có các đường nhựa chạy dọc theo các con sông này. 

Lorem Ipsum is simply dummy of  galle printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has the standard dummy text the 1500s, when an unknown print took a galley of type and scrambled it to make a type book.

Vị trí - Giao thông Hành chính
tôn giáo và con người hải minh

tôn giáo và con người hải minh

Lorem Ipsum is simply dummy of  galle printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has the standard dummy text the 1500s, when an unknown print took a galley of type and scrambled it to make a type book.

Lorem Ipsum is simply dummy of  galle printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has the standard dummy text the 1500s, when an unknown print took a galley of type and scrambled it to make a type book.

Lorem Ipsum is simply dummy of  galle printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has the standard dummy text the 1500s, when an unknown print took a galley of type and scrambled it to make a type book.

Đăng ký email

Đăng ký Email để nhận được các thông tin mới nhất và chương trình khuyến mãi đặc biệt của đồ gỗ mỹ nghệ Ngọc Văn

Đăng ký email